E PAKRAHASUESHME NË LEHTËSI, TEKNOLOGJI, PERFORMANCË 

 

E vetmja ndjenjë që nuk zgjon është indiferenca. Linjat e saj vendimtare tregojnë një personalitet të fortë, larg vendeve të zakonshme. Kompaktësia e projektimit e bën atë ikonike dhe funksionale nën panoramën metropolitane, por hapësira e tij e brendshme dhe komoditeti i garantuar për të  gjithë pasagjerët e bëjnë atë të përshtatshëm për udhëtime jashtë qytetit.